Naujausi Kalėdiniai sveikinimai

 • Prasmingų ir svarių darbų!
  Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
  Atvirumo viskam, kas nauja!
  Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
  Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

 • Per pusnynus, kaip matai,
  Pas tave skubu labai!
  Linksmų Kalėdų palinkėsiu,
  Dovanėlių dar pridėsiu!

 • Sveikinu visus su artėjančiomis šventėmis! Ramių, jaukių, gražių Šv. Kalėdų!
  Linkiu, kad pas visus atkeliautų dosnus Kalėdų senelis!

Naujausi Naujų metų sveikinimai

Naujausi Kalėdiniai ir Naujų metų sveikinimai

 • Vėl metai sveikina kiti,
  Nauja viltis širdy kiekvieno,
  Te skausmo mirksniai bus reti,
  O džiaugsmo valandos kas dieną...
  Linksmų Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!

 • Kad duona ir medumi kvepėtų Jūs namai,
  Kad būtų jie užuovėja saugiausia,
  Kad baltas angelas dangaus pasiuntinys,
  Jus saugotų, globotų, neapleistų.
  Ramių Šv. Kalėdų ir linksmų Naujųjų metų!

 • Išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė - darbus, geranoriškumas - žmones, esančius šalia.
  Džiaugsmo, vilties ir gerų darbų!
  Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!