Naujausi Kalėdiniai sveikinimai

 • Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkime, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui.

 • Žmonės turi ydą - puoselėja viltį ir tiki stebuklais...
  Bet gal tai ir daro mus žmonėmis?
  Puoselėkite viltį ir tegul Šv. Kalėdų žvaigždė Jums atneša stebuklą.

 • Baltas Kalėdų Angelas
  Daugel darbų nudirba:
  Žadina, budina žmogų
  Kol jo širdis suvirpa.
  Savo sparnais nušluosto
  Mūsų kasdienį stalą
  Ir ašarėlę nuo skruosto
  Vargano, mažo žmogelio.
  Rankomis stengias nuplauti
  Purvą nuo mūsų kojų.
  Baltas Kalėdų Angelas
  Savo baltumą aukoja.

Naujausi Naujų metų sveikinimai

Naujausi Kalėdiniai ir Naujų metų sveikinimai

 • Gražių ateinančių švenčių ir gerų, turiningų, sveikų, sėkmingų, visokeriopai turtingų,laimingų ateinančių 2018-ųjų metų !

 • Prasmingų darbų,
  Brandžių idėjų,
  Svajonių išsipildymo,
  Tikro džiaugsmo ir darnos,
  Atvirumo viskam, kas nauja!
  Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!

 • Vėl metai sveikina kiti,
  Nauja viltis širdy kiekvieno,
  Te skausmo mirksniai bus reti,
  O džiaugsmo valandos kas dieną...
  Linksmų Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!