Kalėdiniai ir Naujų metų sveikinimai

 • Po eglute linkiu Jums rasti
  Pačių brangiausių dovanų:
  Jėgų pradėtus darbus tęsti,
  Stiprybės, polėkių, svajų,
  Sveikatos taurę pilnutėlę,
  Naujų minčių, skambių dainų
  Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
  Ir šypsenų - švelnių, šviesių...

 • Ir vėl Kalėdos, vėl eglutė,
  Ir vėl namai pilni kvapų.
  Taip noris su Jumis pabūti,
  Taip noris vėl pavirst vaiku...
  Mielieji mūsų, nesupykit,
  Kad sveikiname vėl paštu.
  Laimingų Jums Naujųjų Metų
  Ir daug šviesių, sveikų dienų.

 • Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
  Jos pakvies mus
  snieguotais takais
  Per eglutės šakutę šią žalią
  Visiems džiaugsmo
  ir laimės linkės.
  Linksmų švenčių!

 • Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai
  Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru,
  Laimingi būkite šv. Kalėdų proga,
  Laimingi būkit per Naujus Metus!

 • Pusiaunakčio tyla,
  Tik šerkšnas krenta.
  Kažkur žvaigždynų
  Mirgantis lietus.
  Išeikim į Kalėdų naktį,
  išeikim į Naujus Metus.
  Tegul jie bus
  Ir saulėti, ir šviesūs,
  Šakelėj eglės vasaros dainuos.
  Tegul atneš
  Ko metų metais ieškom
  Ir laimė mus lydės
  Visuos keliuos.