Valentino dienos sveikinimai

 • Įsimylėti tai lyg nuvalyti dulkes nuo pilkos kasdienybės, viskas nušvinta ryškesnėm spalvom.
  Švento Valentino dienos proga linkiu, kad tos dulkės nespėtų nusėsti...

 • Tau išsuagosiu snieguolių baltą šviesą, vėjo švelnumą.
  Tau išsaugosiu širdies gražiausią dainą, savo paprastumą.
  Tik Tau vienam būsiu nerimstantis upokšnis, o pavasariais vyšnia pražydėsiu, berdama į plaukus baltus žiedus į Tave žiūrėsiu...

 • Mylėki Tu mane ir Aš Tave pamilsiu...
  Glamonių svaiguly paskęsime Abu...
  Aistringais bučiniais Tave Aš apipilsiu...
  Tereikia Tau tiktai pašaukt Mane vardu...

 • Tu juk žinai, kad mano širdutėj būsi amžinai,
  Tu žinai, kad man patinki labai,
  Bet, turbūt, nežinai kad man esi reikalinga labai!!!
  Nes aš myliu Tave labai...

 • Liepki atsitraukti - Aš tai padarysiu.
  Liepki nemylėti - To neleis širdis.
  Liepki, kad pamirščiau - To nepadarysiu.
  Atminty Tu būsi tol, Kol plaks mana širdis.