Velykiniai sveikinimai

 • Striksi zuikis pievele
  Su gera, gera žinia.
  Velykos tuoj ateis,
  Kiaušiniauti visi eis.
  Kraustykis ir tu nuo krosnies
  Šventė jau visai ant nosies!

 • Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros,
  Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.
  Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu...

 • Juda mažas spinduliukas,
  O jo vardas juk - Viščiukas,
  Išsirito jis šį rytą,
  Iš kiaušinio nudažyto.

 • Per Velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
  Ritas žalias ir raudonas,
  Gelsvo jau įskeltas šonas,
  Tegul skyla tegul dūžta,
  O tau laimės lai netrūksta.
  Su Šv. Velykom.

 • Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
  O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
  Imame teptuką, dažom margučius,
  Su Šventom Velykom sveikiname Jus!