Gimtadienio sveikinimai

 • Ar matei, kaip meškutis šį rytą tau šypsojos ir leteną tiesė,
  Ar skaitei vėjo laišką rašytą, jis ant lango tau pasaką piešė,
  Ar girdėjai, kaip žodžiai šlamėjo: "Su gimimo diena, mielas vaike!"

 • Nusišypsok.. Pažvelk į dangų...
  Matai, saulutė šoka su mėnuliu tango...
  Po sniegą laksto jų mažyčiai spinduliukai...
  Jie pina laimę Tau iš meilės burbuliukų...
  Štai snaigių choras pradeda dainas...
  Jos visos šiandien tik apie Tave,
  Nes tai Tavo Gimtadienio Diena...

 • Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą.
  Tečiulba aistringi paukštelių balsai.
  Težydi ir šypsos tavoji jaunystė.
  Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

 • Gimimo dienos proga,
  Siunčiu Tau baltą, vanilinį bučkį,
  Su ilgesio razinom, tikėjimo gabaliukais,
  Džiugesio glaistu ir nuoširdumo įdaru.

 • Kokia brangi Tau ši dienelė,
  Tik vieną kartą per metus.
  Tad sveikinu ir linkiu laimės
  Juk tai - gimtadienis brangus...