Gimtadienio sveikinimai

 • Nusišypsok.. Pažvelk į dangų...
  Matai, saulutė šoka su mėnuliu tango...
  Po sniegą laksto jų mažyčiai spinduliukai...
  Jie pina laimę Tau iš meilės burbuliukų...
  Štai snaigių choras pradeda dainas...
  Jos visos šiandien tik apie Tave,
  Nes tai Tavo Gimtadienio Diena...

 • Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą.
  Tečiulba aistringi paukštelių balsai.
  Težydi ir šypsos tavoji jaunystė.
  Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

 • Gimimo dienos proga,
  Siunčiu Tau baltą, vanilinį bučkį,
  Su ilgesio razinom, tikėjimo gabaliukais,
  Džiugesio glaistu ir nuoširdumo įdaru.

 • Kokia brangi Tau ši dienelė,
  Tik vieną kartą per metus.
  Tad sveikinu ir linkiu laimės
  Juk tai - gimtadienis brangus...

 • Papuošti sidabru smilkiniai,
  O širdy viešpatauja ramybė.
  Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
  Praeity vėl praėjusių metų grožybė.
  Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai,
  Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais
  Eina metai žingsniukais mažais.