Gimtadienio sveikinimai

  • Tegul išaušęs gimtadienio rytas nudžiugina tave gera, pakylėta nuotaika, o širdį užplūsta laimė. Su gimtadieniu!

  • Draugystė nėra kažkas, kas galėtų būti aprašyta popieriuje, nes kada nors ji galėtų išsitrinti. Negali ji būti ir išskaptuota ant uolos, nes ir uolos sudūlėja. Tikra draugystė išsaugoma giliai širdyje, kur išlieka amžinai. Branginu mūsų draugystę ir siunčiu nuoširdžiausius gimtadienio sveikinimus!

  • Tegul visos Tavo svajonės pavirsta realybe,
    O realybė - išsipildžiusia svajone.
    Su gimtadieniu!

  • Leonardo Da Vinčis teigė, kad tik prasmingai nugyventas gyvenimas - ilgas. Tu per savo amžių jau tiek nuveikei, kad tokio ilgo gyvenimo galime tik baltai pavydėti! Sveikinimai!

  • Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!