Kalėdiniai sveikinimai

 • Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkime, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui.

 • Žmonės turi ydą - puoselėja viltį ir tiki stebuklais...
  Bet gal tai ir daro mus žmonėmis?
  Puoselėkite viltį ir tegul Šv. Kalėdų žvaigždė Jums atneša stebuklą.

 • Baltas Kalėdų Angelas
  Daugel darbų nudirba:
  Žadina, budina žmogų
  Kol jo širdis suvirpa.
  Savo sparnais nušluosto
  Mūsų kasdienį stalą
  Ir ašarėlę nuo skruosto
  Vargano, mažo žmogelio.
  Rankomis stengias nuplauti
  Purvą nuo mūsų kojų.
  Baltas Kalėdų Angelas
  Savo baltumą aukoja.

 • Prasmingų ir svarių darbų!
  Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
  Atvirumo viskam, kas nauja!
  Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
  Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

 • Per pusnynus, kaip matai,
  Pas tave skubu labai!
  Linksmų Kalėdų palinkėsiu,
  Dovanėlių dar pridėsiu!