Kalėdiniai sveikinimai

 • Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesėkmės,
  O ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus...

 • Baltajam sniegui krintant, tyliajam vakare,
  Kalėdas mes sutinkam, aš sveikinu tave!

 • Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų,
  Tik ateik iš Kalėdų nakties,
  Iš vaikystės per dangų, per rojų,
  Įsisupęs į skliautą vilties.

 • Kalėdų džiaugsmas liejas per krūtinę,
  Kalėdų džiaugsmas liejas per kraštus.
  Tokia naktis viena ir paskutinė,
  Viena per ištisus metus!

 • Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus,
  Tą mielą Kūčių naktį šventą.
  Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus,
  Ir nepalūžkit, jeigu nuoskaudas patirt bus lemta.