Kalėdiniai sveikinimai

 • Susėskim prie šventų Kalėdų stalo -
  Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi,
  Ir šilumos lyg duonos atsilaužkim,
  Ir būkim tvirtesni, ir būkim geresni.

 • Lyg tylus šešėlis, lyg maža žvaigždė,
  Atskrenda Kalėdos mums į širdis.
  Lai gražiausi žodžiai sminga mums į širdį,
  Lai šie metai švinta, lyg meilės žiburys...

 • Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
  Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
  Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį,
  Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

 • Tegul šventų Kalėdų baltas spindesys
  Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta,
  Tegul žvaigžde sužibs tvirta viltis,
  Kad laimės svaiguliui yra žmogus sutvertas.

 • Šalti sniegynai girgžda, Tyli rami naktis,
  O žemęšvelniai gaubia Kalėdų paslaptis.
  Tad laukim susikaupę Įsižiebiant žvaigždės -
  Juk ir gūdžiausią tamsą Tikrai aušra nušvies...
  Su šv. Kūčiom ir šv. Kalėdom!